Սոցիալական դերեր

Սոցիալական դերը սպասվող վարքի համակարգ է, որը որոշվում է նորմատիվային պարտականություններով և համապատասխան իրավունքներով: Օրինակ ՝ ուսումնական հաստատությունը, որպես սոցիալական կազմակերպության տեսակ, ենթադրում է տնօրենի, ուսուցիչների և ուսանողների ներկայություն: Այս բոլորը սոցիալական դերեր են, որոնք կապված են որոշակի պարտականությունների և իրավունքների հետ: Ուստի, ուսուցիչը պարտավոր է կատարել տնօրենի հրամանները, չուշանալ դասերից, բարեխղճորեն պատրաստվել նրանց համար,…

Ուսումնական գրականություն

Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա Կյուրեղյան Է. Ա. – Կիրառական սոցիոլոգիա Մանուկյան Գ.Մ. – Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ Шестак  О.И. — Социология Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013

Ուղղակի ես

1.Ո՞րն է իմ առաքելությունը Կոտրել մարդկանց քարացած կարծրատիպերը։ 2.Ի՞նչն եմ շատ սիրում Գերմանիան, քնելը, բանան, տիեզերքն ու այլմոլորակայիններին 3.Ի՞նչը չեմ սիրում Խտրականությունը, արթնանալը, կանաչի, ձանձրալի մարդկանց 4.Ի՞նչն է ինձ տխրեցնում Հասարակության սահմանափակ մտածելակերպը։Շրջապատումս առաջացած խնդիրները։ 5.Ի՞նչն է ինձ ուրախացնում։ Որ կարողանում եմ ազատ արտահայտել իմ ոճը։Ունեմ այնպիսի շրջապատ ու ծնողներ, ովքեր ինձ չեն սահմանափակում ու ընդունում…