Հարցաթերթիկների ամփոփում

«Իրավունքի գիտակցում» հարցման արդյունքներ Երաժշտական հարցման արդյունքներ Հարցաթերթիկ կազմողներն են՝ Անահիտ Աբգարյան Մարիամ Շախվերդյան Նելլի Միսկարյան Անի Բարսեղյան Քնար Հարությունյան

Երաժշտական հարցում

Հունվար ամսվա ընթացքում մեզ հանձնարարվեց հարցումներ կազմել և անցկացնել սեբաստացիների միջև։ Երկու հարցում էինք կազմել, որոնցից մեկը հենց երաժշտության հետ կապված հարցումն էր։ Կարևոր է նշել, որ մասնակիցների գերակշիռ մեծամասնությունը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են, որոնցից ուղիղ կեսը 16 տարեկան են, իսկ մյուս կեսը տարատարիք սեբաստացիներ են։ Ըստ արդյունքների՝ մասնակիցների մեծամասնությունը մելոման է (59.1%), իսկ ամենից…

Իրավունքի գիտակցում

Մեր հարցումներից մեկը իրավունքների մասին է, որն անվանել ենք «Իրավունքների գիտակցում»: Հարցման նպատակն էր հասկանալ մարդկանց վերաբերմունքն ու ինֆորմացված լինելու չափը տվյալ թեմայի վերաբերյալ, քանի որ այն համարում ենք շատ կարևոր և նուրբ թեմա, որովհետև հենց մարդկանց տեղեկացված լինելուց է կախված թե՛ մեր ներկան և թե՛ մեր ապագան… Նաև հարցման միջոցով ցանկանում էինք մարդկանց հնարավորություն…

Հարցման մեթոդ

Հարցման մեթոդը-հոգեբանական վերբալ-հաղորդակցական մեթոդ է, որը իրենից ներկայացնում է հանցազրուցավարի կողմից հարցվողից համապատասխան ձևակերպված հարցերի պատասխանները ստանալու գործընթացը:Հարցումը առավել տարածված սոցիոլոգիական մեթոդներից մեկն է: Որպես կանոն հարցման մեթոդով ուսումնասիրվում է հենց «պրոբլեմի» կրողը: Հարցման առանձնահատկությունը կայանում է նրա ընդհանրականության մեջ, այսինքն հետազոտողին չի հետաքրքրում կոնկրետ հետազոտվողի կարծիքը կամ պատասխանը, այլ հետաքրքրում է հետազոտվող խմբի ընդհանրացված…

Դու այսպիսին ես…

Դու ուրախանում ես, երբ ստանում ես քո ուզածը, երբ հասնում ես նպատակիդ, երբ գտնում ես լավ ընկեր կամ զրուցակից… Դու տխրում ես, երբ քեզ հունից հանում են, երբ հիասթափեցնում են, երբ չի ստացվում քո ուզածը… Երբ դու անհանգիստ ես ունենում ես տրամադրության անկում, լինում ես ավելի զգայուն ու չշփվող: Դու շփվող ես, ազատ, փորձում ես…

Ես այսպիսին եմ…

Ես ուրախանում եմ, երբ հասնում եմ նպատակներիս ու հաղթահարում եմ ինչ-որ դժվարություն կամ խոչընդոտ: Ուրախանում եմ, երբ կարողանում եմ հարազատներիս ժպիտ պարգևել կամ ուրախացնել թեկուզ չնչին մանրուքով: Ինձ ուրախացնում է սիրածս քաղցրեղենը: Ուրախությունից ցատկոտում եմ, երբ ինձ մոտ ամեն բան ստացվում է: Ուրախանում եմ, երբ կարողանում եմ ժամանակս ճիշտ եմ օգտագործել… Ես տխրում եմ, երբ…

Սոցիալականացում

Սոցիալական փորձը անձը յուրացնում է որոշակի հոգեբանական մեխանիզմների միջոցով, առանց որոնց անհնար կլիներ սոցիալականացման ցանկացած ձև: Նմանակումն ու նույնականացումը համարվում են հիմնարար մեխանիզմներ այդ գործընթացում: Նմանակումը անձի գիտակցված ձգտումն է նմանակել որոշակի վարքային ձևեր: Որպես նմանակման օբյեկտ հանդես են գալիս ծնողները, ուսուցիչները, բարձր դիրք զբաղեցնող և տվյալ անձի համար հեղինակավոր հանդիսացող մարդիկ: Նույնականացումը երեխաների կողմից…

Մասլոուի պահանջմունքների բուրգ

Ինքնաիրացում, ինքնաարտահայտում              Հարգանք, ինքնահարգանք  Սոցիալական   պատկանելություն Անվտանգություն և ապահովություն Ֆիզիոլոգիական և կենսաբանական պահանջմունքներ Իհարկե մարդիկ իրենց ծնված օրվանից ունեն շնչելու, սնվելու, քնելու և այլ պահանջմունքներ։ Եթե մարդիկ չբավարարեն իրենց այդ պահանջմունքները, պարզապես չեն կարողանա ապրել։ Բայց արդյո՞ք մարդիկ կարող են միայն իրենց այս պահանջմունքները բավարարելով ապրել։ Դա կարող են անել միայն նորածին երեխաները, չնայած որ նրանք էլ ունեն…

Գենդեր

Գենդեր տերմինը առաջին անգամ սեռականության ոլորտում գործածել է հոգեբան Ռոբերտ Ստոլերն իր «Սեռ և գենդեր» անունով աշխատությունում (Ստոլլեր 1968): «Գենդեր» բառի գործածման իմաստը «տղամարդկայնության»և «կանացիության» սոցիոմշակութային իմաստները կենսաբանականից առանձնացնելն էր: Գենդերը մարդկանց առնականության և կանացիության ներքին ընկալումն է և փորձը, նաև հասարակական կառուցվածքը, որտեղ սահմանվում են որոշակի վարքագծեր տղամարդկանց և կանանց դերերի համար` կախված պատմությունից, հասարակություններից, մշակույթներից և…