Атлант расправил плечи/Ատլանտը սփռել է ուսերը

Ֆիլմը նկարահանվել է գրող՝ Այն Ռենդի ստեղծագործության հիման վրա, որը լույս է տեսել 1959 թվին։ Այն հիմնված է առեղծվածային ինժեներ Ջոն Գոլտի ղեկավարությամբ տաղանդավոր և ակտիվ մարդկանց իդեալական հասարակության ստեղծման պատմության վրա։ Նրանք ստիպված էին լքել երկիրը, քանի որ պետությունն ու հասարակությունը սոցիալիստական էին, ինչն էլ խոչընդոտում են նրանց առաջընթացին և զարգացմանը։ Իսկ դրա արդյունքում…

Զբոսաշրջության ռեսուրսները

Հայաստանի Հանրապետության «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» օրենքով զբոսաշրջային ռեսուրսները բնութագրվում են որպես զբոսաշրջիկների մտավոր, նյութական, ֆիզիկական և այլ պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված պատմամշակութային, կրոնական բնույթի, բնական, մարդկային, սոցիալ-տնտեսական և այլ ռեսուրսներ: Զբոսաշրջային ռեսուրսների էությունը կայանում է նրանում, որ դրանք հիմք են ծառայում զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման համար: Ավելի ընդհանրական կերպով կարելի է ասել, որ զբոսաշրջային ռեսուրսներ…

Շուկայական տնտեսություն

Պատմության ընթացքում բոլոր հասարակությունները բախվել են ֆունդամենտալ տնտեսական խնդրի` սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում ինչ արտադրել և ում համար արտադրել: Տնտեսության զարգացման համատեքստում շուկայի և պետության գործառույթներին համապատասխան գոյություն ունի շուկայական տնտեսության երեք հիմնական մոդել` ազատ շուկայական տնտեսություն, սոցիալական շուկայական տնտեսություն և մոդել, որում գերիշխող է պետության դերը: ՀՀ շուկան դեռևս ամբողջությամբ կայացած չէ, հետևաբար, տարբեր մոդելների…

Եկամտային հարկ

Եկամտային հարկը ՀՀ պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է։ Եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:Ընդ որում, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները՝ որպես ֆիզիկական անձինք, եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում միայն անձնական եկամուտների մասով:Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի…

Տնտեսագիտություն. հարցաշար

1. Տնտեսագիտության էությունը։ Տնտեսագիտությունն ուսումնասիրում է մարդկանց տնտեսական գործունեությունն, այսինքն տարբեր նյութական և ոչ նյութական բարիքների արտադրության, փոխանակության, բաշխման և սպասարկման հարաբերությունները, որոնք առաջ են գալիս նպատակների և սահմանափակ ռեսուրսների օգտագործման տարբերակների այլընտրանքների պայմաններում։ 2. Ռեսուրսների բովանդակությունը և դրանց տեսակները։ Տնտեսագիտության տեսությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու սահմանափակ ռեսուրսների օգտագործման պայմաններում ձևավորված բազմաթիվ տնտեսական երևույթների՝ արժեք,…