Ի՞նչ է «Ոսկե հատում» հարաբերությունը

Ոսկե հատումը ցանկացած մեծության  հարմոնիկ մասնահատումն է  և  մոտավորապես հավասար է 1.618-ի : Ուշադրություն դարձրեք ստորև ներկայացված ուղղանկյանը: Եթե նրա ձախ կողմից կտրենք քառակուսի, ապա աջ հատվածում կմնա ուղղանկյուն: Եթե այդ ուղղանկյունից էլ կտրենք քառակուսի, ապա նորից կմնա ուղղանկյուն և այսպես շարունակ մինչև անվերջություն: Ոսկե հատման սկզբունքները և նրանցից ածանցված համաչափական հարաբերությունները հիմք են ծառայել…