Կոնֆլիկտի տեսակները

Կոնֆլիկտի օբյեկտը այն սոցիալական երեւույթն է (վիճելի հարց, խնդիր), որի պատճառով առաջացել է տվյալ կոնֆլիտային իրավիճակը։ Կոնֆլիկտի մասնակիցները առանձին անձինք են, մարդկանց խմբեր, կազմակերպություններ, պետություններ, որնց շահերը չեն համընկնում կոնֆլիկտող մյուս կողմի հետ։ Կոնֆլիկտի մասնակիցները իրականացնում են միմյանց դեմ ակտիվ կամ պասիվ գործողություններ, կախված վիճահարույց թեմայից, կոնֆլիկտողների անձնային առանձնահատկություններից և մի շարք այլ պայմաններից։ Կոնֆլիկտի առաջացման համար…

Կոնֆլիկտ։ Կոնֆլիկտաբանություն։ Կոնֆլիկտների դասակարգում

Կոնֆլիկտներն ուսումնասիրվել և ուսումնասիրվում են տարբեր մասնագիտությունների շրջանակներում, օրինակ՝ կառավարման, մենեջմենթի, հոգեբանության և այլ մասնագիտություններ: Առհասարակ, կոնֆլիկտներն այնքան համընդհանուր և բազմատեսակ են իրենց բնույթով, որ առաջին հայացքից անհնար է թվում մեկ ամբողջական սահմանում տալը: Ինչպես կասեր Օսկար Ուայլդը. «Սահմանել` նշանակում է սահմանափակել»: Այնուամենայնիվ, կոնֆլիկտը ինչ-որ առարկայի շուրջ առկա տարաձայնությունն է: Կան բազմաթիվ սահմանումներ, սակայն առանձնացնենք…

Ներանձնային կոնֆլիկտ

Ներանձնային կոնֆլիկտ Ներանձնային կոնֆլիկտների պատճառները կենսամիջավայրից են, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ մարդու վրա։ Սա առավել հոգեբանական կողմ է պարունակում։ Այստեղ չկան փոխազդող սուբյեկտներ, և չկան կոնֆլիկտի կողմեր , որ ներազդեն միմյանց վրա։ Այս դեպքում մարդն իր ներսում իր հետ է կոնֆլիկտում, բախվում է ինքն իրեն ու պառակտվում։ Հավասարաչափ դրական հնարավորությունների կոնֆլիկտ՝ երկու լավ հնարավորությունների…