Լրացուցիչ աշխատանք

Բերել առօրյաում ձեզ հանդիպող մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրների օրինակներ, տալ դրանց հնարավոր լուծումներ: Առօրյաում հանդիպող մարդու տնտեսկան գործունեության հետևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրները շատ-շատ են, քանի որ մարդիկ չեն գնահատում իրենց ունեցածը։ Իմ կարծիքով հիմնախնդիրներից առաջինը դա օդի, շրջակա, միջավայրի աղտոտումն է։ Եվ խորանալով այս հիմնախնդիրների մեջ ավելի եմ հակվում այն մտքին, որ…

Էկոհամակարգի կառուցվածք

Էկոլոգիայի տեսանկյունից էկոհամակարգերում տարբերում են հետևյալ բաղադրիչները`անօրգանական նյութեր (H2O, CO2, N2, C և այլն), օրգանական միացություններ (ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ, հումուսային նյութեր և այլն), որոնք կապ են հաստատում էկոհամակարգի կենդանի և անկենդան  բաղադրիչների միջև, օդային և ջրային միջավայրեր,եղանակային պայմաններ և միջայրի այլ ֆիզիկական գործոններ, պրոդուցենտներ. Օրգանիզմներ են (հիմնականում` բույսեր,ինչպես նաև ֆոտոսինթեզ իրականացնող մանրէները), որոնք պարզ անօրգանական…

Պոպուլյացիա

Տեսակ Տեսակ , բնության մեջ որոշակի տարածք՝ արեալ զբաղեցնող և պատմականորեն կազմավորված առանձնյակների ամբողջություն է, որը բնութագրվում է ընդհանուր ծագումով, միջավայրի պայմաններին հարմարվելու նման համակարգով և սերունդներում հիմնական հատկությունների և հատկանիշների վերարտադրումով։ Բնական պայմաններում տարբեր տեսակներ իրար հետ չեն խաչասերվում։ Բնության մեջ տեսակները տեղաբաշխված են անհավասարաչափ։ Տեսակի պարզագույն կառուցվածքը պոպուլյացիան է։ Առաջին անգամ գործածել է…

Ձվի օգտակար հատկությունները

Որոշ սննդամթերքների օգտակարությունը մշտապես քննարկման առարկա է ինչպես սովորական սպառողների, այնպես էլ գիտական շրջաններում: Այդ մթերքներից է նաև ձուն, որի չափազանց շատ օգտագործումը հաճախ խորհուրդ չի տրվում, սակայն  նոր բացահայտումները ցույց են տվել, որ այն ունի մի շարք առողջարար հատկություններ, և մասնագետները խորհուրդ են տալիս չբացառել բուն սննդակարգից: 1. Ձուն սրտի հիվանդություններ չի առաջացնում Թեև…

Կենսոլորտ

Մարդը՝ էկոլոգիական աղետների մեղավոր(տեսանյութ) Ծանոթանալով երկրագնդի տարբեր ոլորտներին՝ կարող ենք նշել, որ դրանցից ամենամեծը և ամենատարածվածը, որր բնակեցված է տարբեր կենդանի օրգանիզմներով, կենսոլորտն է: Կենսոլորտ հասկացությունր տվել է ավստրիացի գիտնական էդվարդ Զյուսը դեռևս 19-րդ դարում՝ իր «Երկրի դեմքը» գրքում: Քանի որ կենդանի օրգանիզմներն ունեն շատ լայն տարածում, ուստի կենսոլորտն րնդգրկում է ողջ ջրոլորտը, քարոլորտի վերին և մթնոլորտի…

Կենսաբանություն 30-14

Կորոնավիրուս Կենսոլորտ Ձվի օգտակար հատկությունները Էկոհամակարգի կառուցվածք Պոպուլյացիա Լրացուցիչ աշխատանք

Կենսաբանություն 16-20

Կորոնավիրուս Կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրը Կենդանի օրգանիզմները բնակվում են մեզ շրջապատող բնության որոշակի միջավայրերում: Բնակության համար պիտանի միջավայրեր են ծառայում ջուրը, օդը, ցամաքը, հողը, այլ կենդանի օրգանիզմները: Ջրային միջավայր: Ջրում հարմարավետ ապրում են ջրիմուռները և որոշ բարձրակարգ բույսեր։ Ջրում բույսերը կարող են աճել միայն այն խորությունների վրա, որտեղ լույս է թափանցում: Այդ խորություններում հնարավոր է ֆոտոսինթեզել: Ջրային…

Սելեկցիա

Սելեկցիան մի գիտություն է, որը զբաղվում է տարբեր օրգանիզմների բնության մեջ գոյություն ունեցող տեսակների բարելավմամբ և կենդանիների նոր ցեղատեսակների, բույսերի նոր սորտերի և բակտերիաների նոր շտամների ստեղծմամբ։ Սելեկցիան մշակում է բույսերի և կենդանիների ժառանգական հատկանիշների վրա ներգործելու եղանակներ՝ մարդու համար այն անհրաժեշտ ուղղությամբ փոփոխելու նպատակով։ Սելեկցիան բուսական և կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի ձևերից է և ենթարկվում է նույն…

Ժառանգականություն, դալտոնիզմ, հեմոֆիլիա

Ժառանգական հիվանդություններ: Մարդու ժառանգությունը ենթարկվում է մյուս կենդանի օրգանիզմների բնորոշ կենսաբանական օրինաչափություններին. շատ հատկանիշներ ժառանգվում են Մենդելի օրենքներով:Ժառանգական հիվանդությունները կապված են և՛ մարմնական, և՛ սեռական բջիջներում կատարվող փոփոխությունների հետ:Սեռական քրոմոսոմներում առկա են ոչ միայն համապատասխան սեռի հատկանիշների զարգացումը որոշող, այլև սեռի որոշման և սեռական հատկանիշների զարգացման հետ կապ չունեցող գեներ: Այն հատկանիշների ժառանգումը, որոնց գեները…

Մենդելի օրենքները

Մենդելի առաջին օրենքը Միահիբրիդային խաչասերման առաջին սերնդում առաջացած օրգանիզմների ձևերը բոլորը միմյանց նման են և նման են դոմինանտ ծնողին: Մենդելի երկրորդ օրենքը Ճեղքավորման օրենք – առաջին սերնդի երկու հոտերոզիգոտ առանձնյակների խաչասերումից հետո երկրորդ սերնդում նկատվում է հատկանիշի ճեղքավորում որոշակի թվային հարաբերությամբ ըստ ֆենոտիպի 3:1 և ըստ գենետիպի 1:2:1 : Մենդելի երրորդ օրենքը Հաստատելով մեկ զույգ…