Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն գիտական ճյուղ

Առարկայում հանդիպող տերմիններ՝ աշխարհագրական թաղանթ, աշխարհագրական միջավայր, դաշտային հետազոտական մեթոդներ, երկրաբանական փուլ, մարդածին փուլ։ Լանդշաֆտագիտությունը աշխաըհագրական առարկա է, որը ուսումնասիրում է երկրագնդի լանշավտների կառուցվածքը, տրանսֆորմացիան և դինամական։ Լանդշաֆտագիտությունը ունի ուսումնասիրության երեք ձև՝ աէրոտիեզերական, աշխարհագարական, կենսաքիմիակ։ Գոյություն ունի լանդշաֆտի փոփոխության երեք տեսակ՝ թեթև վերականգնողական, միջին, անդառնալի։ Ինֆրաստրուկտուրա՝ ճանապարհներ, հեռախոսային գծեր, կաբելային հոսանքի գծեր, տրանսպորտային կապ, հիվանդանոցներ,…