Լոռու մարզ

Լոռու մարզ. պրեզենտացիա Լոռու մարզի լեռնագրությունը Ջավախքի լեռնաշղթա Բազումի լեռնաշղթա Փամբակի լեռնաշղթա Գուգարաց լեռներ Վիրահայոց լեռներ Հալաբի լեռնաշղթաներ Մայմեխ լեռը (Փամբակի լեռնաշղթա) Թեժ լեռ (ամենաբարձր գագաթը. 3101մ.) Լոռու մարզի ջրագրությունը Աղստև Անտառամուտ Աչեր Աչքաջուր Գարգառ Գետիկ Դեբեդ Ձորագետ Փամբակ Մեղրագետ Չիչկան Սպիտակ (գետ, Սևջուրի վտակ) Սպիտակ (գետ, Փամբակի վտակ) Սևջուր (գետ, Լոռու մարզ) Վանաձոր (գետ) Վարդաջուր Տաշիր

Խոր Վիրապ

Խոր Վիրապի վանքը գտնվում է Հայաստանի Արարատյան դաշտում, Արարատի մարզում՝ Արաքս գետի ձախ ափին: Խոր Վիրապի՝ որպես վանքի և ուխտագնացության վայրի մեծ համբավը կապված է այն բանի հետ, որ Տրդատ 3-րդ թագավորը այստեղ է բանտարկել Գրիգոր Լուսավորչին: Հնում վանքը գտնվում էր Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Արտաշատի տարածքում: Խոր Վիրապը միջնաբերդ էր, որը կառուցված էր բարձր բլրի վրա…

Տափի բերդ կամ Գևորգ Մարզպետունու ամրոց

Արարատի մարզի Ուրցաձոր գյուղից 6 կմ հյուսիսարևմուտք, Խոսրով գետի աջ ափին, բարձունքի վրա, լեռներով շրջապատված կանգնած է ճարտարապետական և ամրոցաշինական մեծ արժեք ներկայացնող Տափի բերդ կամ Գևորգ Մարզպետունի ամրոցը: Կառուցվել է 10-րդ դարի առաջին քառորդում, իր ժամանակաշրջանի համար այն մեծ ճարտարապետական արժեք է ներկայացնում: Բերդապատերի ներսում կա 13-րդ դարին վերագրվող եկեղեցի, որը 1496թ.-ից պատմության մեջ…

Առաջադրանք. Արագածոտնի մարզ

1. Ներկայացնել Արագածոտնի մարզի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները։ Արագածոտնի մարզի առանձնահատկություններից մեկը այն է, որ մարզը մոտ է Երևանին(ՀՀ-ի մայրաքաղաքին), մարզում է գտնվում նաև Արագած լեռը, որի բարձրությունը կազմում է 4095մ. և համարվում է ՀՀ-ում ներկայիս ամենաբարձր գագաթը։ Մարզում կան խոշոր քաղաքներ, որոնք նպաստում են զբոսաշրջության և ընդհանուր տնտեսության զարգացմանը։ Սակայն ճանապարհների որ բարվոք վիճակն ազդում…

Հայաստանի Հանրապետության լեռնագրություն

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելյան մասում է գտնվում եզրային ծալքաբեկորավոր լեռների և հրաբխային միջնաշխարհի մի հատվածը՝ 29743 կմ² տարածքով, որի 2%-ն ունի մինչև 800 մ բարձրություն, շուրջ 60%-ը՝ մինչև 2000 մ, 38%-ը 2000 մետրից բարձր է և անբարենպաստ՝ տնտեսական գործունեության համար։ Մեծ են բացարձակ բարձրությունների տարբերությունները, ամենաբարձրը՝ քառագագաթ Արագածն է՝ 4090 մ, ամենացածրը…

Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագիրը

Մեր երկրի աշխարհագրական դիրքի նպաստավոր եւ ոչ նպաստավոր կողմերի իմացությունը եւ պետական կառվարման ընթացքում դրանց խելամիտ հաշվառումն անհրաժեշտ պայմաններ են հայրենիքի հզորաց ման ու անկախքության ամրապնդման համար։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս քաղաքաաշխարհագրական եւ տնտեսաաշխարհագրական դիրքի առանձնահատկություներից առանձնացնենք մի քանիսը.1. Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է կարեւոր մի ջազգային տրանսպորտային ուղիների (Եվրոպան Կենտրոնական ու Հարավային Ասիային եւ Ռուսաստանը Մերձավոր…

Զբոսաշրջության ոլորտի իրավիճակի վերլուծությունը

Զբոսաշրջությունը համաշխարհային տնտեսության զարգացման հիմնական շարժիչ ուժերից մեկն է, որի զարգացումը նպաստում է կայուն տնտեսական առաջընթացին, շրջակա միջավայրի պահպանությանը, համաչափ տարածքային տնտեսական զարգացմանը, աղքատության հաղթահարմանը, պատմամշակութային ժառանգության և ավանդույթների պահպանությանն ու զարգացմանը, մշակութային արժեքների փոխադարձ արժևորմանը: ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության վիճակագրական տվյալների համաձայն, վերջին տարիներին մինչև 2008 թվականը համաշխարհային զբոսաշրջային այցելությունների միջին տարեկան աճը կազմել…

Հոկտեմբերի 1-10

Առաջադրանք 5․ Արագածոտնի մարզ Ներկայացնել Արագածոտնի մարզի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները։ Գրել Արագածոտնի մարզի զբոսաշրջային ոլորտի դրական և բացասական կողմերը։ Առանձնացնել Արագածոտնի մարզի զբոսաշրջային զարգացման հեռանկարները։ Առաջարկել մարզի զբոսաշրջության համար անհրաժեշտ լուծման ուղղիներ։

ՀՀ մարզերի ընդհանուր բնութագիրը

Մարզպետները օրենսդրությամբ իրենց վերապահված իրավասության սահմաններում մարզի տարածքում կառավարության տարածքային քաղաքականությունն իրականացնում են հետևյալ բնագավառներում` ֆինանսներ, քաղաքաշինություն, բնակարանային և կոմունալ տնտեսություն, տրանսպորտ և ճանապարհաշինություն, գյուղատնտեսություն և հողօգտագործում, կրթություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն, մշակույթ և սպորտ, բնության և շրջակա միջավայրի պահպանություն, առևտուր, հանրային սնունդ և սպասարկում: Տարածքային քաղաքականությունը նշված բնագավառներում մարզպետներն իրականացնում են մարզպետարանների աշխատակազմերի, մարզային ենթակայության…

Սեպտեմբերի 1-30-ը

Հայկական լեռնաշխարհի լեռնաշղթաները Արևելապոնտական լեռներ Հյուսիսային Տավրոս Ներքին Տավրոս Հայկական կամ հարավային Տավրոս Հայկական պար Մեծ Կովկասյան լեռնաշղթա Միջագետքի դաշտավայր Կուր-Արաքսյան դաշտավայրը Մեսխեթի լեռներ  Թրիալեթի լեռնաշղթա Վիրահայոց լեռներ Արեգունու լեռներ Վարդենիսի լեռներ Վայքի լեռներ Սյունիքի բարձրավանդակ  Ջավախքի բարձրավանդակը (Վրաստան)  Բազումի  Փամբակի Ծաղկունյաց Գուգարանց Գեղամա Բարգուշատի Մեղրու լեռներ Սևանի լեռները (Հայաստան)  Արցախի լեռներ (ԼՂՀ) Զանգեզուրի լեռնաշղթա (Հայաստան) Հայակական լեռնաշխարի ջրագրություն Արաքս…