Վարժություններ

on

Տղան տասնմեկ տարեկան է: Հինգ տարի առաջ նա վեց անգամ փոքր էր հորից:

1. Քանի՞ տարեկան է հայրը:
1) 36 2) 42 3) 41 4) 66

11-6=6
6•6=36
36+5=41

Պատ.՝ 41 տարեկան։

2.Երկու տարի հետո հայրը քանի՞ տարով մեծ կլինի տղայից:

1) 25 2)31 3)55 4)30

(41+2)-(11+2)=30

Պատ.՝ 30 տարով։

3.Քանի՞ տարի հետո հոր և տղայի տարիքների գումարը կլինի 100:

1) 24 2) 48 3)25 4) 23

Պատ.՝ 24:

4.Քանի՞ տարի հետո հայրը տղայից մեծ կլինի երկու անգամ:

1) 44 2) 19 3 )14 4 ) 20

Պատ.՝ 14։

Խանութում կար 1,75տ խնձոր և 1,1 տ տանձ: Օրական վաճառում էր 125 կգ խնձոր՝ կիլոգրամը 250 դրամով, և 110 կգտանձ՝ կիլոգրամը 300 դրամով:

1. Վաճառքի առաջին օրը քանի՞ դրամ էր խանութի հասույթը:
1)64250 2)31250 3)33000 4)437500

(125*250) + (110*300) = 64250

Պատ.՝ 64250 դրամ։

2. Ընդամենը քանի՞ դրամ հասույթ կլինի ամբողջ խնձորի վաճառքից:

1)437700 2)121000 3) 4375 4) 437500

1.75տ = 1750 կգ

1750 * 250 = 437500

Պատ.՝ 437500 դրամ։

3. Նվազագույնը քանի՞ օրում կսպառվեն և խնձորը և տանձը:

1) 12 2) 14 3) 10 4) 24

Պատ.՝ 10 օրում տանձը, 14 օրում խմձորը։

4. Նվազագույնը քանի՞ օրում խնձորի վաճառքից ստացված հասույթը կգերազանցի տանձի վաճառքից ստացված հասույթին:

1) 14 2) 13 3) 11 4) 12

Պատ.՝ 11 օրվա։