Արեգակնային համակարգի և երկրի առաջացման վարկածները։ Երկրի ձևը և չափսերը։

on

Դասի հղումը։

1․ Վերլուծել Արեգակնային համակարգի առաջացման վարկածները։

Մարդկությանը հետաքրքրող հարցերից է Արեգակնային համակարգի առաջացումը, որի վերաբերյալ չկա հստակ ապացույցներ, առկա են միայն գիտական ենթադրություններ՝ վարկածներ:

2․ Նկարագրե՜լ Երկրի կառուցվածքը։

Երկիրը ճշգրիտ գնդաձև չէ, այլ պտտվող էլիպսոիդ է: Այն բևեռներում սեղմված է, իսկ հասարակածում՝ ուռած, այնպես որ նրա շառավիղը բևեռներում 43 կմ-ով փոքր է հասարակածային շառավղից: Երկրագնդի ներքին կառուցվածքը կազմված է՝ երկրակեղևից, միջնապատյանից, արտաքին և ներքին միջուկներից:

3․ Թվարկե՜լ երկրի գնդաձևության հետևանքով առաջացած երևույթները։

Ցերեկվա և գիշերվա հերթափոխը, ջերմային, կլիմայական գոտիների առաջացումը, ժաամանակի ընթացքում ծանր մետաղների իջեցումը ներքին շերտեր, թեթև տարրերի բարձրացումը վերև։

4․ Դիտել տեսաֆիլմը։